Choose language:

Een bewegingsbeleid in jouw bedrijf? Kom naar de inspiratiedag

31 jan 2024

Onvoldoende lichaamsbeweging en te lang zitten, zijn ronduit ongezond. Toch is de omslag naar een gezonde leefstijl niet eenvoudig. Veel mensen vinden het moeilijk om hun leefstijl te veranderen én vol te houden.

Wil je in jouw bedrijf een sport- en bewegingsbeleid invoeren? Dan is de inspiratiedag op 8 maart een goed beginpunt.

Expertise en getuigenissen 

• Professor Jan Seghers (KULeuven)* legt tijdens een keynote lezing uit hoe je jezelf en anderen kan motiveren om te bewegen en te sporten. Een voorsmaakje vind je hier.

• Drie voedingsbedrijven getuigen over Gusto Sportivo en hoe ze daarmee hun bewegings- en gezondheidsbeleid vormgeven. 

• Je gaat naar huis met tal van ideeën waarmee je concreet aan de slag kan gaan.

Interesse?

• Deelname: gratis (bij afwezigheid vragen we wel een kostenvergoeding van €150)

• Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar: snel inschrijven is de boodschap

• Wanneer: 8 maart - 9u30 tot 14u

• Waar: Sportverblijf - Sport Vlaanderen Gent (Zuiderlaan 16, 9000 GENT)

De inspiratiedag rond beweging en gezondheid is een gezamenlijk initiatief van Alimento, Fevia, Gusto Sportivo en Rikolto.

Geïnteresseerd?

Ik schrijf me in!

* Prof. dr. Jan Seghers, doctor in Lichamelijke Opvoeding en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.

Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de beïnvloedende factoren van fysieke activiteit en sedentair gedrag en naar de effectiviteit van interventies ter bevordering van een gezonde en actieve levensstijl in diverse settings en doelgroepen.